KIK coaching en training

Wat leuk je te mogen verwelkomen op mijn site.

KIK staat voor Kind in Kracht. De coaching en therapie welke gegeven wordt is er voor iedereen vanaf 6 jaar.

Ieder mens heeft een bepaald arsenaal aan gedrags- en rolpatronen geleerd. Meestal handelen we onbewust vanuit deze patronen. Wil je iets veranderen, dan is het noodzakelijk om je bewust te worden van je patronen en andere keuzes te maken. Immers: “als je doet wat je altijd doet krijg je wat je altijd kreeg”. In veranderingsprocessen is het belangrijk de eigen keuzemogelijkheden te vergroten door je rolarsenaal uit te breiden.

Mijn werkwijze:

Ik werk veel met de axenroos en dit is een model om de interactie tussen mensen te typeren. Het biedt een handvat om te praten over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Daarnaast biedt het model om kritisch naar je eigen gedrag te kijken.

Ik ben in aanraking gekomen met de Stad van Axen in mijn opleiding tot kinder- en jeugdtherapie.

In eerste instantie heb ik het model gebruikt in gedragstrainingen met kinderen maar door verdieping in het model en door trainingen welke ik heb gevold bij Parabel in Utrecht heb ik geleerd om het ook voor volwassenen in te zetten. Ik gebruik de axen nu in combinatie met NLP uitgangspunten, systemisch werk, hypnotherapie, present child en talentenscan.

Het model gebruik ik om inzicht te geven rondom eigen (rol)patronen, het ontstaan en de positieve intentie ervan, en in het vasthouden aan het patroon ook de (in)effectiviteit daarvan. De axenroos is als begeleidings- en interventiemodel zowel geschikt om er op individueel niveau als in groepsverband mee te werken.

Ik geef vanuit KIK coaching, sociale vaardigheids trainingen voor kinderen, ouderbegeleiding, KIK zomerkampen

Benieuwd? Neem dan contact met mij op.